PHO_BIKE_90_RE_MY24-KTM-500-EXC-F-90-RIGHT_#SALL_#AEPI_#V1